Inovativne visokošolske izobraževalne vsebine za doseganje dostopnosti do kulturne dediščine za vse
BROŠURA

BROŠURA

KULTURNA DEDIŠČINA:POMEMBNA PRILOŽNOST ZADRUŽBENO VKLJUČENOST.
Smo energični konzorcij 9 partnerjev, ki vključuje univerze in kulturne institucije. Projekt vodi Univerza v Burgosu v Španiji.

Resize Font
Contrast
Feedback
Feedback
How easy and accessible was it to use our website?
Do you have any additional comment?
Submit
Thank you for submitting your feedback!