ACCESSCULT

Inovativne visokošolske izobraževalne vsebine za doseganje dostopnosti do kulturne dediščine za vse
ACCESSCULT

ACCESSCULT

Inovativne visokošolske izobraževalne vsebine za doseganje dostopnosti do kulturne dediščine za vse

ZAKAJ ACCESSCULT

NEKATERI PODATKI O INVALIDNOSTI: Milijarda ljudi živi vsaj z eno obliko invalidnosti.Osebe z invalidnostjo so ena izmed prioritet ZN (Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 in Nova urbana agenda).Na ravni EU je 24% oseb,...
Read more "ZAKAJ ACCESSCULT"

NAMEN, CILJI in POSLANSTVO PROJEKTA

Namen projekta ACCESSCULT je IZBOLJŠATI DOSTOPNOST DO KULTURNE DEDIŠČINE po Evropi z izmenjavo dobrih praks ter razvojem, implementacijo, evalvacijo in promocijo inovativnega multidisciplinarnega visokošolskega programa za študente (bodoče strokovnjake) in usposabljanja za odrasle (obstoječe kulturne...
Read more "NAMEN, CILJI in POSLANSTVO PROJEKTA"

BROŠURA

KULTURNA DEDIŠČINA:POMEMBNA PRILOŽNOST ZADRUŽBENO VKLJUČENOST. Smo energični konzorcij 9 partnerjev, ki vključuje univerze in kulturne institucije. Projekt vodi Univerza v Burgosu v Španiji. PRENESI
Read more "BROŠURA"
Resize Font
Contrast
Feedback
Feedback
How easy and accessible was it to use our website?
Do you have any additional comment?
Submit
Thank you for submitting your feedback!