ACCESSCULT

Inovativne visokošolske izobraževalne vsebine za doseganje dostopnosti do kulturne dediščine za vse

ACCESSCULT

ACCESSCULT

ACCESSCULT

Inovativne visokošolske izobraževalne vsebine za doseganje dostopnosti do kulturne dediščine za vse

ZAKAJ ACCESSCULT

NEKATERI PODATKI O INVALIDNOSTI: Milijarda ljudi živi vsaj z eno obliko invalidnosti.Osebe z invalidnostjo so ena izmed prioritet ZN (Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 in Nova urbana agenda).Na ravni EU je 24% oseb,...
Read more "ZAKAJ ACCESSCULT"

NAMEN, CILJI in POSLANSTVO PROJEKTA

Namen projekta ACCESSCULT je IZBOLJŠATI DOSTOPNOST DO KULTURNE DEDIŠČINE po Evropi z izmenjavo dobrih praks ter razvojem, implementacijo, evalvacijo in promocijo inovativnega multidisciplinarnega visokošolskega programa za študente (bodoče strokovnjake) in usposabljanja za odrasle (obstoječe kulturne...
Read more "NAMEN, CILJI in POSLANSTVO PROJEKTA"

NOVIČNIK 2. izdaja

Nadaljevanje: Usposabljanje trenerjev in priprava na pilotno izvedbo modulov English Español Italiano lietuvių kalba Slovenščina Read More "NOVIČNIK 2. izdaja"

Usposabljanje trenerjev: Izobraževanje za odrasle

Usposabljanje trenerjev za mentorje (spletnega) modula za usposabljanje odraslih - ACCESSCULT Erasmus + Med 20. septembrom in 24. septembrom 2021 sta Culture Coventry iz Združenega... Read More "Usposabljanje trenerjev: Izobraževanje za odrasle"
Resize Font
Contrast
Feedback
Feedback
How easy and accessible was it to use our website?
Do you have any additional comment?
Submit
Thank you for submitting your feedback!