Inovativne visokošolske izobraževalne vsebine za doseganje dostopnosti do kulturne dediščine za vse
NAMEN, CILJI in POSLANSTVO PROJEKTA

NAMEN, CILJI in POSLANSTVO PROJEKTA

Namen projekta ACCESSCULT je IZBOLJŠATI DOSTOPNOST DO KULTURNE DEDIŠČINE po Evropi z izmenjavo dobrih praks ter razvojem, implementacijo, evalvacijo in promocijo inovativnega multidisciplinarnega visokošolskega programa za študente (bodoče strokovnjake) in usposabljanja za odrasle (obstoječe kulturne delavce).  Projekt je usmerjen v razvoj znanj, spretnosti in kompetenc, ki bodo kulturnim delavcem v muzejih in galerijah omogočili, da se odzovejo na različne potrebe obiskovalcev in zagotovijo vsem enakopraven dostop in doživljanje bogate kulturne dediščine.

Cilji projekta so:

  • Povečati dostopnost muzejev in galerij za osebe z invalidnostjo.
  • Omogočiti sodelovanje oseb z invalidnostjo v dejavnostih muzejev. 
  • Okrepiti sodelovanje med muzeji in organizacijami oseb z invalidnostjo.
  • Ustvariti osnove za boljše sodelovanje in dostopnost v prihodnosti. 
  • Z vsebinami o dostopnosti obogatiti regionalne kulturne in dediščinske politike in jih predstaviti kot dodano vrednost za družbeno-kulturni trajnostni razvoj. 
  • Izboljšati študijski proces in delo z izmenjavo izkušenj, komunikacijo in sodelovanjem med partnerskimi organizacijami ter s sinergijo med visokošolskim sektorjem, kulturnim sektorjem in osebami z invalidnostjo. Kljub naraščajočemu številu projektov in pobud, ki vključujejo osebe z invalidnostjo, imajo te še vedno omejene priložnosti, da kot aktivni soustvarjalci prispevajo k dobrim praksam in rezultatom projektov.
  • Z inovativnim ustvarjanjem in izhajajoč iz baze obstoječega znanja, ustvariti trajnostno naravnane vsebine, ki se bodo razvijale tudi po koncu projekta.

Namen projekta ACCESSCULT je IZBOLJŠATI DOSTOPNOST DO KULTURNE DEDIŠČINE po Evropi z izmenjavo dobrih praks ter razvojem, implementacijo, evalvacijo in promocijo inovativnega multidisciplinarnega visokošolskega programa za študente (bodoče strokovnjake) in usposabljanja za odrasle (obstoječe kulturne delavce).  Projekt je usmerjen v razvoj znanj, spretnosti in kompetenc, ki bodo kulturnim delavcem v muzejih in galerijah omogočili, da se odzovejo na različne potrebe obiskovalcev in zagotovijo vsem enakopraven dostop in doživljanje bogate kulturne dediščine.

Resize Font
Contrast
Feedback
Feedback
How easy and accessible was it to use our website?
Do you have any additional comment?
Submit
Thank you for submitting your feedback!