BROŠIŪRA

BROŠIŪRA

KULTŪRINIS PAVELDAS:REIKŠMINGA SOCIALINĖSĮTRAUKTIES GALIMYBĖ.
Energingas 9 partnerių konsorciumas, įskaitant universitetus ir kultūros institucijas, vadovauja-mas Burgoso universiteto (Ispanija).

Resize Font
Contrast
Feedback
Feedback
How easy and accessible was it to use our website?
Do you have any additional comment?
Submit
Thank you for submitting your feedback!