Inovativne visokošolske izobraževalne vsebine za doseganje dostopnosti do kulturne dediščine za vse
REZULTATI

REZULTATI

intelektualni rezultati

POROČILO (ANALIZA POTREB)

Analiza je bila izvedena na treh področjih, da je lahko nato konzorcij nadaljeval z razvijanjem drugih intelektualnih rezultatov. Tri področja, ki smo jih analizirali, so: 1) javno dostopne vsebine usposabljanj/izobraževanj in izobraževalni moduli na področju dostopne kulturne dediščine; 2) obstoječe znanje kulturnih delavcev, potrebe, motivacija in ovire invalidov pri dostopu do muzejev; 3) obstoječi projekti, primeri dobre prakse dostopnih muzejev in galerij v Evropski Uniji.


OKVIR IN OBLIKOVANJE IZOBRAŽEVALNEGA MODULA

Cilj drugega intelektualnega rezultata je oceniti trenutno stanje, ugotoviti potrebe po usposabljanju in izobraževanju o kulturni dediščini, določiti kompetence, ki jih morajo razviti udeleženci izobraževanj in določiti učne rezultate izobraževanja. Rezultat je oblikovan okvir izobraževalnega modula in njegov učni načrt.


VISOKOŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI MODUL “DOSTOPNA KULTURNA DEDIŠČINA ZA VSE”

Obsežen izbirni 6-mesečni izobraževalni modul “Dostopna kulturna dediščina za vse” dopolnjuje številne različne študijske smeri, kot so muzeologija, heritologija, zgodovina, arheologija, etnologija, etnološka muzeologija, umetnostna zgodovina, specialna pedagogika, univerzalno oblikovanje itd. Učno gradivo z aktivnostmi je bilo preizkušeno v okviru šestmesečnega visokošolskega izobraževalnega modula, ki bo ob koncu projekta predlagan tudi za pridobitev akreditacije ECTS.


IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH “DOSTOPNA KULTURNA DEDIŠČINA ZA VSE”

Intenzivno izobraževanje za odrasle je na voljo v spletnem učnem okolju Moodle v petih partnerskih jezikih (EN, ES, SI, LT, IT). Izobraževanje vključuje edinstveno multidisciplinarno učno gradivo z dostopnimi vsebinami in aktivnostmi za strokovnjake s področja kulturne dediščine, da se le-ti lažje seznanijo z načeli dostopnosti. Gradivo je bilo preizkušeno v okviru enomesečnega izobraževanja za kulturne delavce.


IZVAJANJE IZOBRAŽEVALNEGA MODULA IN NJEGOVO OCENJEVANJE

Rezultat je podrobna raziskava s poročili, vrednotenjem učnih izidov in zbirko priporočil za izboljšanje učnih gradiv visokošolskega modula za študente (IO3) in spletnega izobraževanja za odrasle (IO4) ter obstoječih študijskih programov v Evropski Uniji.


KATALOG PRIPOROČIL IN MOŽNOSTI NADALJNEGA UKREPANJA

Rezultat je poslovni načrt, ki smo ga razvili z namenom ohranjanja mreže in rezultatov projekta v vseh partnerskih državah. Oblikovali smo mrežo ambasadorjev dostopnih muzejev in kulturne dediščine v Evropski Uniji in pripravili katalog priporočil.


Learning Activities


Novičnik


ocenjevalno poročilo


Brošura

Resize Font
Contrast
Feedback
Feedback
How easy and accessible was it to use our website?
Do you have any additional comment?
Submit
Thank you for submitting your feedback!