PROJEKTO MISIJA

PROJEKTO MISIJA

Projekto misija – pagerinti muziejų ir galerijų prieinamumą žmonėms su negalia, sudaryti jiems sąlygas dalyvauti muziejų vykdomoje veikloje ir sustiprinti ryšius tarp muziejų ir žmonių su negalia asociacijų, siekiant sukurti pagrindą sklandžiam bendradarbiavimui ateityje bei praturtinti regioninę politiką kultūros ir paveldo aspektais, kuriančiais pridėtinę vertę socialiniam ir kultūriniam tvarumui, keičiantis patirtimi tarp partnerystės dalyvių per aukštojo mokslo sektoriaus, kultūros sektoriaus ir neįgaliųjų sinergiją bendraujant ir bendradarbiaujant, turint omenyje, kad naujovių poveikis bus aiškiai jaučiamas, o kuriama žinių bazė bus labai naudinga ne tik, kol bus vykdomas projektas, bet ir jam pasibaigus. Nepaisant to, kad vis daugėja projektų ir iniciatyvų, į kuriuos įtraukiami žmonės su negalia, iš tiesų patys jie retai turi galimybę aktyviai prisidėti prie projekto rezultatų kūrimo kaip bendraautoriai.

„ACCESSCULT“ siekia PAGERINTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ PRIEINAMUMĄ visoje Europoje keičiantis gerąja praktika ir kuriant, įgyvendinant, išbandant, tobulinant ir reklamuojant naujovišką daugiadalykį aukštojo mokslo modulį studentams, būsimiems specialistams, teikiant suaugusiųjų mokymus esamiems kultūros darbuotojams, siekiant plėtoti jų žinias, įgūdžius ir kompetencijas, kad kultūros darbuotojai muziejuose ir meno galerijose galėtų patenkinti įvairiausių lankytojų poreikius ir užtikrinti, kad visi lankytojai turėtų prieigą prie tokio turtingo kultūros paveldo bei galėtų juo mėgautis ir naudotis.

Resize Font
Contrast
Feedback
Feedback
How easy and accessible was it to use our website?
Do you have any additional comment?
Submit
Thank you for submitting your feedback!