ACCESSCULT

ACCESSCULT

Pažangus aukštojo mokslo mokymo turinys siekiant tvaraus kultūros paveldo prieinamumo visiems

KODĖL „ACCESSCULT“?

TRUPUTIS INFORMACIJOS APIE ŽMONES SU NEGALIA: Net milijardas žmonių gyvena su vienokios ar kitokios formos negalia.Žmonių su negalia poreikiai yra įtraukti į JT tikslus (JT darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.  ir naujoji miestų darbotvarkė).Europos...
Skaityti daugiau "KODĖL „ACCESSCULT“?"

PROJEKTO MISIJA

Projekto misija – pagerinti muziejų ir galerijų prieinamumą žmonėms su negalia, sudaryti jiems sąlygas dalyvauti muziejų vykdomoje veikloje ir sustiprinti ryšius tarp muziejų ir žmonių su negalia asociacijų, siekiant sukurti pagrindą sklandžiam bendradarbiavimui ateityje bei...
Skaityti daugiau "PROJEKTO MISIJA"

BROŠIŪRA

KULTŪRINIS PAVELDAS:REIKŠMINGA SOCIALINĖSĮTRAUKTIES GALIMYBĖ. Energingas 9 partnerių konsorciumas, įskaitant universitetus ir kultūros institucijas, vadovauja-mas Burgoso universiteto (Ispanija). parsisiųsti
Skaityti daugiau "BROŠIŪRA"
Resize Font
Contrast
Feedback
Feedback
How easy and accessible was it to use our website?
Do you have any additional comment?
Submit
Thank you for submitting your feedback!