REZULTATAI

REZULTATAI

Intelektinis rezultatas

TYRIMŲ ATASKAITA (POREIKIŲ ANALIZĖ)

Analizė buvo įgyvendinta per 3 ašis, kad konsorciumas galėtų tęsti kitus intelektinius rezultatus. Analizuojamos šios kryptys: 1. Viešai prieinamas mokymo/mokymosi turinys ir mokymo moduliai šioje srityje; 2. Esamos kultūros darbuotojų žinios, neįgaliųjų poreikiai, motyvacija ir kliūtys patekti į muziejus; 3. Europos Sąjungoje visiems prieinamų muziejų ir galerijų gerosios praktikos pavyzdžiai bei vykdomi projektai.


UGDYMO MODULIŲ STRUKTŪRA IR DIZAINAS

IO2 tikslas – įvertinti esamą praktiką, nustatyti mokymo ir ugdymo poreikius, nustatyti ugdomas kompetencijas ir atitinkamai kuriamo modulio mokymosi rezultatus. Rezultatas – sukurta modulio struktūra ir jo mokymo programa.


AUKŠTOJO MOKSLO MODULIS „KULTŪROS PAVELDO PRIEINAMUMAS VISIEMS“

Platus pasirenkamasis 6 mėnesių trukmės studijų modulis „Kultūros paveldo prieinamumas visiems“  papildantis daugybę skirtingų disciplinų, tokių kaip muziejininkystė, paveldosauga, istorija, archeologija, etnografija, etnografinė muziejininkystė, meno istorija, specialusis ugdymas, universalus dizainas ir kt. Teorinė medžiaga parengta įtraukiant praktines užduotis, kurios turi būti atliktos per 6 mėnesių trukmės aukštosios mokyklos studijų programą ir projekto pabaigoje pateikti ECTS akreditacijai.


SUAUGUSIŲJŲ MOKYMAI „VISIEMS PRIEINAMAS KULTŪROS PAVELDAS“

Intensyvus suaugusiųjų mokymas, integruotas į gerai apgalvotą el. mokymosi aplinką 5 partnerių kalbomis (EN, ES, SI, LT, IT), parengtas kaip unikali daugiadalykė mokymo ir mokymosi medžiaga su lengvai pasiekiamu turiniu, pratimais, žaidimais kultūros darbuotojams. Priemonė parengta taip, kad visiems būtų lengviau sužinoti apie kultūros įstaigų prieinamumo principus. Mokymo medžiaga bus išbandyta 1 mėnesio trukmės intensyviuose suaugusiųjų kultūros darbuotojų mokymuose.


UGDYMO MODULIO ĮGYVENDINIMAS IR JO VERTINIMAS

Rezultatas – išsamus tyrimas su duomenų rinkimu ir ataskaitomis, mokymosi rezultatų patvirtinimu ir rekomendacijomis, kaip tobulinti aukštųjų mokyklų mokymo medžiagą (IO3) ir suaugusiųjų mokymo medžiagą (IO4), taip pat esamas studijų programas visoje ES.


REKOMENDACIJŲ IR TOLESNIŲ GALIMYBIŲ KATALOGAS

Planas, sukurtas siekiant užtikrinti, kad tinklo ir projekto rezultatai būtų įtraukti ir išlaikyti kiekvienoje šalyje partnerėje. ES prieinamų muziejų ambasadorių tinklas ir rekomendacijų katalogas.


mokymosi veikla


Naujienlaiškis


Vertinimo ataskaitos


brošiūra

Resize Font
Contrast
Feedback
Feedback
How easy and accessible was it to use our website?
Do you have any additional comment?
Submit
Thank you for submitting your feedback!