Inovativne visokošolske izobraževalne vsebine za doseganje dostopnosti do kulturne dediščine za vse
Usposabljanje predavateljev za visokošolski

Usposabljanje predavateljev za visokošolski

Usposabljanje predavateljev za visokošolski program Erasmus+ projekta ACCESSCULT

Med 27. septembrom in 1. oktobrom 2021 je Filozofska fakulteta, Univerze v Ljubljani iz Slovenije gostila virtualni izobraževalni dogodek (Learning, Teacching, Training Activity C1) projekta ACCESSCULT: Usposabljanje predavateljev za visokošolski program »Dostopna kulturna dediščina za vse«.

V sodelovanju s partnerji iz Španije, Italije, Litve, Velike Britanije in Slovenije je Univerza v Ljubljani pripravila usposabljanje za 10 predavateljev in raziskovalcev, ki bodo pripravili učne vsebine in implementirali visokošolski program »Dostopna kulturna dediščina za vse« s študenti preko 6 mesečne testne faze v študijskem letu 2021/2022. Namen študijskega programa je razviti znanje in senzibiliteto (oz. rahločutnost) študentov in strokovnjakov za multidisciplinarni, veččutni in sodelujoči pristop dela s kulturno dediščino, z namenom doseganja boljše dostopnosti za osebe z invalidnostmi ter osebe iz drugih ranljivih skupin.

Dogodek je odprl dekan Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljai, prof. Dr. Roman Kuhar, ki je poudaril pomembnost dostopnosti kulturne dediščine, ter dr. Peter Simonič, namestnik predstojnika Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo, v okviru katerega je bil dogodek organiziran. Dr. Simonič je povabil predavatelje in udeležence k sodelovanju pri pripravi posebne številke nove znanstvene revije Worlds/Svetovi, ki bi s prispevki osvetlili dostopnost do kulturne dediščine.

Usposabljanje je trajalo pet dni in je bilo razdeljeno na tri dele. V prvem delu smo poslušali o vzpostavljanju in pomembnosti muzejske etike. Sklop predavanj o novih muzejskih in dediščinskih paradigmah, ki so vodile do novih pristopov k dostopnosti kulturne dediščine, je bil preložen v bližnjo prihodnost, zaradi zdravstvenih zapletov predavatelja. Drugi del je bil bolj interaktiven in udeležence spodbudil, da so spregovorili o različnosti, uspešni medsebojni komunikaciji in izkušenjskem učenju. Tretji, zadnji del, se je osredotočal na potrebe in izkušnje oseb z invalidnostjo na področju kulturne dediščine. Poleg visokošolskih (akademskih) predavateljev so organizatorji povabili k sodelovanju strokovnjake in kulturne delavce iz različnih organizacij in institucij kot tudi osebe z invalidnostjo, ki delajo na področju kulturne dediščine, da bi osvetlili situacijo in pristope dostopnosti za osebe z invalidnostjo. Skupaj z udeleženci so predavatelji razpravljali o veččutnih, inkluzivnih in participativnih pristopih k dostopnosti kulturne dediščine.  

Vsi trenerji so bili mednarodno priznani strokovnjaki na njihovih področjih. Dogodek je osvetlil in ovrednotil pretekle in sodobne izkušnje, ki bodo vodile k dostopnosti za vse v prihodnje.

Predstavitev usposabljanja v mendarodnem znakovnem jeziku

Resize Font
Contrast
Feedback
Feedback
How easy and accessible was it to use our website?
Do you have any additional comment?
Submit
Thank you for submitting your feedback!