Inovativne visokošolske izobraževalne vsebine za doseganje dostopnosti do kulturne dediščine za vse
Usposabljanje trenerjev: Izobraževanje za odrasle

Usposabljanje trenerjev: Izobraževanje za odrasle

Usposabljanje trenerjev za mentorje (spletnega) modula za usposabljanje odraslih – ACCESSCULT Erasmus +

Med 20. septembrom in 24. septembrom 2021 sta Culture Coventry iz Združenega kraljestva in Zgodovinski muzej Male Litve skupaj z Univerzo Coventry v sklopu projekta ACCESSCULT gostila virtualno učno aktivnost. V okviru projekta je bil organiziran dogodek za usposabljanje mentorjev za izobraževanje odraslih, s poudarkom na učnem modulu “Dostopna kulturna dediščina za vse”. 

Organizacije iz vseh partnerskih držav (Španija, Italija, Litva, Združeno kraljestvo in Slovenija) so se udeležile tega virtualnega dogodka za usposabljanje mentorjev, da bi usposobile 10 učiteljev, izobraževalcev in raziskovalcev. Ti bodo nato,  ko se bo v partnerskih državah izvajalo enomesečno izobraževanje za kulturne delavce, vodili spletno izobraževanje. Namen izobraževanja je nadgraditi veščine in kompetence zaposlenih v kulturnih ustanovah ter jim približati multidisciplinarni, multisenzorični in sodelovalni pristop do kulturne dediščine, da bi dosegli boljšo dostopnost za invalide in ljudi iz ranljivih skupin.

This image has an empty alt attribute; its file name is TTT-C2_1.-1024x536.jpg
Predstavitev usposabljanja trenerjev, pripravila Kerrie Suteu

Uposabljanje trenerjev s pomočjo Train-the-Trainer delavnice sta organizirala Kerrie Suteu, vodja digitalnih vsebin in kreativnih medijev, in Robert Nolan, strokovni delavec na področju izobraževanja, ki delujeta pod okriljem Culture Coventry.

Usposabljanje trenerjev je bilo razdeljeno na tri module:

  1. Komunikacija pred obiskom: modul je namenjen predvsem zaposlenim v trženju, ki morajo poskrbeti za dostopnost tiskane in spletne komunikacije, da lahko ljudje načrtujejo obisk muzeja. V tem delu so udeleženci preizkusili dostopnost nekaterih spletnih strani.
  2. Podpora med obiskom: namenjen predvsem muzejskim asistentom, zaposlenim na področju muzejskega izobraževanja in kustosom/organizatorjem dogodkov. Ta modul zajema oblikovanje piktograma, senzoričnega nahrbtnika in besedilnih panojev.
  3. Upravljanje dostopa: namenjen predvsem odgovornim predstavnikom muzeja in vodjem, ki morajo podpirati zaposlene pri zagotavljanju dostopnih muzejskih obiskov. Ta modul se osredotoča na upravljanje dostopa in zakonodajne smernice z namenom zagotoviti varne in dostopne obiske v stavbi ter udeležencem omogočiti izvedbo revizije dostopnosti.
This image has an empty alt attribute; its file name is TTT-C2-1024x724.png
Udeleženci usposabljanja med razpravo o modulu  
Resize Font
Contrast
Feedback
Feedback
How easy and accessible was it to use our website?
Do you have any additional comment?
Submit
Thank you for submitting your feedback!