Dėstytojų mokymo renginys

Dėstytojų mokymo renginys

Dėstytojų mokymo renginys (Train the Trainers event – TTT), skirtas aukštojo mokslo institucijų dėstytojams, rengiantiems modulį – ACCESSCULT Erasmus + projektui

Rugsėjo 27 d. – 2021 m. Spalio 1 d. Liublianos universiteto Menų fakultete Slovėnijoje vyko virtualios mokymosi, mokymo, stažavimosi veiklos (C1) pagal ACCESSCULT projektą: dėstytojų mokymo renginys, skirtas aukštojo mokslo institucijų dėstytojams, rengiantiems modulį „Prieinamas kultūros paveldas visiems“.
Bendradarbiaudamas su partneriais iš Ispanijos, Italijos, Lietuvos, Jungtinės Karalystės ir Slovėnijos, Liublianos universitetas parengė virtualų dėstytojų mokymo renginį, skirtą parengti 10 mokytojų, edukatorų ir tyrėjų, kurie sukurs naują mokymo medžiagą ir prisidės prie aukštojo mokslo studijų modulio „Prieinamas kultūros paveldas visiems“ parengimo bei patikrinimo dirbant su studentais 6 mėnesių bandomuoju laikotarpiu 2021/2022 studijų metais. Studijų modulio tikslas – ugdyti studentų ir specialistų žinias ir jautrumą daugiadisciplininio, daugialypio ir bendradarbiavimu paremto požiūrio į darbą su kultūros paveldu susijusiose srityse, siekiant užtikrinti geresnę neįgaliųjų ir pažeidžiamų grupių žmonių prieigos prie kultūros paveldo galimybę.

Renginį pradėjo Liublianos universiteto Menų fakulteto dekanas prof. dr. Roman Kuhar, pabrėžęs prieigos prie kultūros paveldo svarbą ir dr. Peter Simonič, etnologijos ir kultūrinės antropologijos katedros, kurioje buvo organizuotas renginys, vedėjo pavaduotojas. Dr. Simonič pakvietė pranešėjus ir dalyvius ateityje prisidėti prie naujai įkurto akademinio žurnalo „Worlds/Svetovi“, publikuojant mokslinius straipsnius prieigos prie kultūros paveldo tematika.
Dėstytojų mokymo renginys vyko penkias dienas ir buvo padalintas į tris dalis. Pirmoje dalyje išgirdome apie muziejaus etikos konstrukciją ir svarbą. Deja, paskaita apie naujas muziejų ir kultūros paveldo paradigmas, dėl kurių atsirado naujas požiūris į kultūros paveldo prieinamumą, dėl pranešėjo sveikatos problemų buvo atidėta ateičiai. Antroji dalis buvo labiau interaktyvi, o dalyviai kalbėjo apie įvairovę, sėkmingą tarpasmeninį bendravimą ir patirtinį mokymąsi. Trečioji arba paskutinė dalis buvo skirta neįgaliųjų poreikiams ir patirčiai kultūros paveldo srityje. Be akademinių dėstytojų, organizatoriai pakvietė įvairių organizacijų ir institucijų specialistus bei kultūros darbuotojus, taip pat neįgaliuosius, dirbančius kultūros paveldo srityje, siekiant išsamiai apmąstyti dabartinę padėtį ir būdus, kuriais bandoma užtikrinti neįgaliųjų prieiga prie kultūros paveldo. Kartu su dalyviais buvo aptarti multisensoriniai, įtraukūs ir dalyvavimu pagrįsti prieigos prie kultūros paveldo metodai.
Visi instruktoriai buvo tarptautiniai ekspertai ir savo srities profesionalai. Renginyje buvo apmąstytos ir įvertintos praeities ir dabarties patirtys, kurios sudaro platformą ateities visuotinei prieigai.

Dėstytojų mokymo renginio (TTT) pristatymas

Resize Font
Contrast
Feedback
Feedback
How easy and accessible was it to use our website?
Do you have any additional comment?
Submit
Thank you for submitting your feedback!