Mokymų renginys skirtas suaugusiųjų mokymo

Mokymų renginys skirtas suaugusiųjų mokymo

modulio (internetinio) mentoriams – ACCESSCULT Erasmus +

2021 m. rugsėjo 20-24 dienomis Koventrio kultūros centras iš Jungtinės Karalystės ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejus iš Lietuvos kartu su Koventrio universitetu surengė virtualius ACCESSCULT projekto mokymus: suaugusiųjų mokymo modulio (internetinio) mentoriams: „Visiems prieinamas kultūros paveldas“.

Partneriai iš visų šalių (Ispanijios, Italijos, Lietuvos, Jungtinės Karalystės ir Slovėnijos) dalyvavo šiuose virtualiuose mokymuose, skirtuose apmokyti 10 mokytojų, pedagogų ir tyrėjų, kurie vadovaus mokymams kiekvienoje iš 5 šalių partnerių, įgyvendinant (internetinį) suaugusiųjų mokymo modulį “Visiems prieinamas kultūros paveldas”, kai 1 mėnesio trukmės suaugusiųjų nacionaliniai mokymai bus vykdomi šalyse partnerėse. Modulio tikslas – ugdyti dabartinių kultūros darbuotojų ir specialistų žinias ir jautrumą daugiadalykiniam, multisensoriniam ir bendradarbiavimu pagrįstam požiūriui į darbą su kultūros paveldu, siekiant geresnio prieinamumo žmonėms su negalia ir kitiems pažeidžiamiems žmonėms.

Pristatymas mokymų renginio, parengtas Kerrie Suteu

The event was opened by and developed during five days by the trainers: Kerrie Suteu and Robert Nolan, Digital Manager and Learning Officer respectevely in Culture Coventry and experts and professionals in the Renginį atidarė ir visas penkias dienas jį kuravo instruktoriai: Kerrie Suteu ir Robertas Nolanas iš Koventrio kultūros centro bei kiti kultūros paveldo srities ekspertai ir profesionalai. Renginys buvo suskirstytas į tris modulius:

1. Pre-Visit Communication: mainly designed for Marketing Assistants who need to make printed and online communication accessible so that people can plan a museum visit. In this part, participants tested 1. Komunikacija iki vizito: daugiausia skirtas rinkodaros asistentams, kurie turi užtikrinti prieinamumą prie spausdintinės ir internetinės komunikacijos, kad žmonės galėtų planuoti apsilankymą muziejuje. Šioje dalyje dalyviai išbandė kai kurių internetinių svetainių prieinamumą.

2. Pagalba vizitų metu: daugiausia skirta muziejų asistentams, besimokantiems asistentams ir kuratoriams / renginių prodiuseriams. Šio modulio tikslas buvo piktogramų, sensorinės kuprinės ir teksto skydelio sukūrimas.

3. Prieigos valdymas: daugiausia skirta funkcijų / operacijų vadovams, kuriems reikia padėti personalui, kad muziejų lankymas būtų prieinamas. Daugiausia dėmesio buvo skirta prieigos valdymui ir teisinėms gairėms, siekiant užtikrinti saugų ir prieinamą apsilankymą pastate, taip pat sudaryti sąlygas dalyviams atlikti prieigos auditą.

Mokymų dalyviai 2 modulio diskusijos metu
Resize Font
Contrast
Feedback
Feedback
How easy and accessible was it to use our website?
Do you have any additional comment?
Submit
Thank you for submitting your feedback!