admin

Mobilumo vizitas į Koventrio universitetą, JK

Aukštųjų mokyklų studentų mobilumo vizitas 2022 m. spalio 9 d. – 23 d.

Vizito santrauka

15 dienų trukmės mobilumo vizitas į Koventrio universitetą (JK), vyko nuo 2022 m. spalio 9 d. iki 2022 m. spalio 23 d. Dalyvavo penkiolika studentų iš Burgoso universiteto (Ispanija), Klaipėdos universiteto (Lietuva) ir Liublianos universiteto (Slovėnija). Vizito metu studentai dalyvavo patyriminių mokymų cikle.

Vizito metu buvo siekiama toliau plėtoti studentų žinias ir supratimą apie kultūros paveldo prieinamumą bei įgyti reikalingos patirties mokantis anglų kalbos klasėje. Vizito metu studentai susipažino su JK įdiegtomis gairėmis ir geriausia praktika prieinamumo ir įtraukties srityse bei gavo specialiųjų profesionalių žinių iš organizacijų, kurios daugiausia dėmesio skiria prieinamumo palaikymui, skatinimui ir propagavimui.

Vizitą organizavo Koventrio universiteto Kūrybinių kultūrų instituto Menų, atminties ir bendruomenių centras (CAMC) (JK). CAMC siekia praturtinti ir reklamuoti Koventrio muziejus, galerijas ir paveldo objektus, taip pat skatinti bendruomenės sveikatą, mobilumą ir prieigą prie kūrybinių bei kultūrinių kūrinių. Vizitą koordinavo Louise Moody (sveikatos dizaino ir žmogiškųjų faktorių profesorė), o prie jo organizavimo prisidėjo Kauser Husain ir ACCESSCULT projekto partneris Koventrio kultūros centras (Culture Coventry), kuris valdo tris Koventrio muziejus ir lankytinas vietas:

  1. Koventrio transporto muziejus, kuriame yra didžiausia pasaulyje britų kelių transporto kolekcija, įskaitant du greičiausius automobilius pasaulyje.
  2. Apdovanojimus pelniusi Herberto meno galerija ir muziejus, kuriame pristatoma miesto kultūra, istorija ir menai.
  3. Lunto romėnų fortas, visiškai iškastas ir iš dalies rekonstruotas medinis fortas, išlikęs iš Romos imperijos laikų.

Vizito metu studentai vieną dieną praleido Herberto meno galerijoje ir muziejuje bei dieną Koventrio transporto muziejuje.

Prie šios veiklos prisidėjo įvairūs Koventrio universiteto darbuotojai, taip pat Koventrio kultūros centro darbuotojai ir kitos kultūros paveldo organizacijos. Programa buvo sukurta siekiant supažindinti studentus su įvairiais požiūriais į įtraukumą ir prieinamumą prie kultūros paveldo muziejuose bei prie įvairių tipų kultūros paveldo vietų.

Taikomi mokymo ir mokymosi metodai apėmė praktinio mokymosi veiklą, grupinį bendradarbiavimu grindžiamą darbą, patyriminį mokymąsi, taip pat paskaitas ir tiesioginį mokymą. Buvo skatinama studentų refleksija, taip pat buvo skatinama atlikti užduotis, siekiant patikrinti, kaip jie taiko įgytas žinias ir įgūdžius.

Veiklos santrauka ir įtraukimo pagrindimas

DataVeiklaTikslas
Spalio mėn. 9 d.● Atvykimas į JK● Savarankiška veikla
● Įsikūrimas būste ir susipažinimas su aplinkine teritorija
Spalio mėn.
10 d.
● Pasisveikinimas ir įvadas
● Ekskursija po miestą ir studentų miestelį
● Susipažinimas su kelionės tikslu ir veiklų planu
● Susipažinimas su miestu ir studentų miesteliu
Spalio 11 d.● Socialiai įtraukios fotografijos pristatymas● Supažindinti su prieinamumu, įtraukimu ir atskirtimi
● Apsvarstyti įtraukumą ir prieinamumą iš realios žmonių su negalia perspektyvos experience of homelessness
● Vykdyti veiklas, skirtas miesto aplinkos prieinamumui, įtraukumui ir atskirčiai įvertinti
Spalio 12 d.● Ekskursija ir veikla Herberto meno galerijoje ir muziejuje● Pristatyti JK įsikūrusią kultūros paveldo organizaciją
● Supažindinti su jutiminiu mokymusi ir pritaikyti jį jutiminio žemėlapio muziejuje ar galerijoje sudarymui
Spalio 13 d.● Studentų pristatymai
● Pasivaikščiojimas po viduramžių Koventrio kultūros paveldo vietas
● Audimo projektas
● Studentų pasidalijimas savo atradimais iš socialiai angažuotos fotografijos veiklos (spalio 11 d.)
● Pasidalyti su studentais Koventrio kultūrine viduramžių praeitimi
● Apsvarstyti integraciją iš romų bendruomenių žmonių perspektyvos
Spalio 14 d.● Lančesterio interaktyvus archyvas● Suprasti būdus, kaip padidinti archyvo ir parodos prieinamumą platesnei bendruomenei (vietoje ir iš anksto informuojant)
Spalio
15 d. – 16 d.
● JK kultūros paveldo objektų lankymas ir įvertinimas● Tyrinėti JK miestus ir kultūros paveldą
● Atlikti prieinamumo auditą ir rekomenduoti pakeitimus – pateikti spalio 18 d.
Spalio 17 d.● Ekskursija ir veikla Koventrio transporto muziejuje● Suprasti adaptacijas jusliniams poreikiams
● Sukurti „Blitz“ garsinį aprašymą
● Dalyvauti neverbaliniame teatre
Spalio 18 d.● Mokymosi įtraukimo gerinimas
● Koventrio katedra
● Vaizdinių generavimas
● Išmokti metodus, kaip tobulinti rašytinį dokumentą, pristatymą ir žiniatinklio prieinamumą
● Apsilankyti Koventrio katedroje ir apsvarstyti galimybę pritaikyti prieigą, išsaugant paveldo infrastruktūros išsaugojimą
● Sužinoti apie platesnį dalyvavimą teatro kūrime
Spalio 19 d.● Bendravimas2U
● Prieinamas ir įtraukus būstas ir modeliavimas
● Išmokti apmąstyti ir tobulinti bendravimą su žmonėmis, turinčiais mokymosi ir bendravimo sunkumų
● Išnaudoti modeliavimo aplinką ir įrangą suprasti ir įvertinti žmonių poreikius bei prisitaikymo galimybes, naudojant pagalbinį dizainą ir technologijas.
Spalio 20 d.● Ekskursija į Belgrado teatrą
● Kultūros miestas
● Supažindinti su prieiga ir įtraukimu į teatro erdvę ir būdus, kuriais teatras siekia tobulėti ir keistis, pasitelkiant programavimą ir politiką
● Sužinoti apie prieinamumo ir įtraukimo aspektus kuriant ir programuojant Koventrio kultūros miestą
Spalio 21 d.● Šventė ir vizito refleksijos● Pristatyti baigiamąją veiklą ir apmąstyti savo mokymąsi vizito metu
● Pasidžiaugti naujai užmegztais kontaktais ir patirtimi JK
Spalio 22 d.
– 23 d.
● Kelionė į JK miestus ir grįžimas namo● Apmąstyti mokymąsi studentams vykstant į likusias keliones po JK kultūros paveldo objektus
● Grįžimas namo

Daugiau studentų mobilumo vizito nuotraukų

Daugiau informacijos apie mobilumo vizitą Facebook, Instagram arba LinkedIn

2-asis partnerio susitikimas

Nepaisant dabartinės padėties ir kelionių apribojimų, projekto Pažangus aukštojo mokslo mokymo turinys siekiant tvaraus kultūros paveldo prieinamumo visiems – „ACCESSCULT“ įgyvendinimas vyksta.  Negalėdami susitikti gyvai, …

Mūsų logotipas

Šiame filmuotame siužete Turino kurčiųjų instituto grafikos dizaineris Nicola Della Maggiora pristato mūsų logotipo idėją ir siunčiamą žinią.

Resize Font
Contrast
Feedback
Feedback
How easy and accessible was it to use our website?
Do you have any additional comment?
Submit
Thank you for submitting your feedback!